Възбрана върху имота е ... Какво е възбрана върху имота?

изпълнение на имущество за един от начините за изпълнение на съдебни решения, свързани с имуществената отговорност. Тя се извършва само въз основа на изпълнителни документи. Законът установява видове имоти, за които не може да бъде възстановено (необходима храна, обзавеждане за дома, облекло и т.н.). * * * ОБРАБОТКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ИМОТА ЗА ПОМОЩТА В СОБСТВЕНОСТ, един от начините за задължително изпълнение на съдебни решения относно имуществената отговорност. Тя се извършва само въз основа на изпълнителни документи. Законът установява видове имоти, за които не може да бъде възстановено (необходима храна, обзавеждане за дома, облекло и т.н.).

Енциклопедичен речник. 2009.