Живот. 30: 7 е ... Какво е животът. 30: 7?
И тя отново забременя и роди Вала, слуга на Рахил, втори син на Якова.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.