Живот. 4: 14 е ... Какво е животът. 4: 14?
Ето, сега ме отвеждаш от лицето на земята и от Теб ще се скрия и ще бъда изгнаник и скитник на земята; и всеки, който ме посрещне, ще ме убие. Ген 9: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.