Живот. 4: 23 е ... Какво е животът. 4: 23?
А Ламек каза на жените си: Ада и Зила! слушай гласа ми; Съпруги на Ламечов! послушай думите ми, убих мъжа си с рана при мене и момче в раната ми;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.