Живот. 41: 21 е ... Какво е животът. 41: 21?
[] влезе в утробата им, но не беше забележимо, че влязоха в утробата си; те бяха също толкова тънки, както преди. И се събудих. Ген 41: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.