Живот. 6: 10 е ... Какво е животът. 6: 10?
И Ной роди трима сина, Сим, Хам и Яфет.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.