Битие 12: 13 е ... Какво е Битие 12: 13?
Кажи ми, че си сестра ми, за да бъда добре заради теб и че душата ми ще живее чрез теб. Ген 20: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.