Битие 12: 14 е ... Какво е Битие 12: 14?
И когато Аврам дойде в Египет, египтяните видяха, че е много красива жена;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.