Битие 14: 19 е ... Какво е Битие 14: 19?
Той го благослови и каза: "Блажен Аврам от Всевишния Бог, Господи на небето и земята;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.