Битие 14: 7 - това е ... Какво е Битие 14: 7?
И те се върнаха, дойдоха в Ен-мишнат, който е Кадис, и поразиха цялата страна на амаличаните, както и амореите, живеещи в Асасон - Тамар.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.