Битие 18: 27 е ... Какво е Битие 18: 27?
А Авраам отговори: Ето, реших да говоря на Господа, аз, пепел и пепел; 2: 7 Работа. 30: 19 Екк. 12: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.