Битие 24 е ... Какво е Genesis 24?
[1] Авраамовия слуга донесе от град Нахор Ревека, че тя е съпруга на Исаак.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.