Битие 27: 37 е ... Какво е Битие 27: 37? 2018 - TheglossyPages.com
Битие 27: 37 е ... Какво е Битие 27: 37?
Исаак отговори на Исав: Ето, господствувах над него и го предадох на всичките му братя като роби; му даде хляб и вино; Какво ще направя за вас, сине мой?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.