Битие 31:35 е ... Какво е Битие 31: 35?
Тя каза на баща си: Нека не зловиди, господарю, не мога да стана пред тебе, за обичая на жените ми е. И търсеше, но не намери идолите.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.