Битие 4: 4 - това е ... Какво е Битие 4: 4?
А Авеил също донесе първите от стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна Авел и дара му, Евр. 11: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.