Битие 40: 17 - Какво е това ... Битие 40: 17?
в горната кошница всички храни на фараона, продуктът на хлебаря, и птиците са го ядяха от кошницата на главата ми ,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.