Битие 46: 8 е ... Какво е Битие 46: 8?
Това са имената на израилевите синове, които дойдоха в Египет: Яков и синовете му. Първородният на Яков Руубен. Ex. 1: 1 Ex. 1: 2. 6:14 Чис. 26: 5 1Pay. 5: 1, 3.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.