Битие 9: 18 е ... Какво е Битие 9: 18?
Ноевите синове, които излязоха от ковчега, бяха: Сим, Хам и Яфет. Хем беше бащата на Ханаан.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.