Glazatova (Glazatov) - това е ... Какво е Glazatova (Glazatov)?
Glazatova (и Glazatov) - руски благородно семейство, с произход, според легендата, от Юрий Leontyevich, псевдоним Glazatov (XIII с.). Твер и Новгород провинции Записаните в VI част на генеалогичните книги са две разклонения от този вид, датиращи от края на XVI век, но вестителят не е одобрен от провал на представените документи. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.