Golitsin AP - това е ... Какво е Golitsin AP?
Golitsin (AP) - автор на скици на националния живот: "Любопитна история на мечка" (Wiley, 1860); "Щрихи от живота фабрика" (Wiley, 1861, 2-ро издание. 1874); "романи и разкази" (Wiley, 1868 и сл) "Смях и сълзи" (Wiley, 1859); ". тип улица" (Wiley, 1860); "Primer дядо Prokofy" (Wiley, 1883). Някои от тези есета по това време привличат вниманието на сериозна критика (Писарев).

Биографски речник. 2000.