Биографична речник

Гордън Осипович Аврам

Гордън Аврам Осипович - един ... Какво е Гордън Аврам Осипович?
Гордън Аврам Осипович - Адвокат (роден през 1840 г.). След приключване на процеса на съдебна практика в Московския държавен университет в продължение на няколко години в държавната служба в Сената. От 1871 е адвокат в Санкт Петербург. Печат: "Представителство в гражданското право" (Санкт Петербург, 1878 г.), "Нашите социални събирания (клубове), с правна гледна точка и област на приложение на граждански иск от" (Санкт Петербург, 1883 г.), "Принципът на отговорността на железниците за вреди, причинени по време на работа "" Представителство без правомощия "(Санкт Петербург, 1893 г.)," Практическа работа в областта на гражданското право "(SPb., 1905).

Биографски речник. 2000.