Биографична речник

Iellachich Франц Осипович (Йелачич Франц Осипович)

Iellachich Франц Осипович (Йелачич Франц Осипович) - това е ... Какво е Iellachich Франц Осипович (Йелачич Франц Осипович)?
Iellachich (Йелачич, Франц Осипович - хирург (1808-1888), потомък на Франц Лука Iellachicha; през 1832 г., в края на Университета във Вилнюс с диплома за доктор по медицина, е да се подобри изпратени в чужбина през 1834 г. е избран от съвета на Казанския университет като обикновен професор в отдела оперативно тата oftalmiatrii хирургия и, през 1835 г. става декан на медицинския факултет на същия университет през 1859 г. - заслужена професор през 1861 напуска университета, е направил много за организацията на Медицинския факултет в Казан, и уредил го в болница . > Биографичен речник 2000.