Биографична речник

Илин Александър Г.

Илин Александър Г. - това ... Какво Илин Александър Г.?
Илин (Александър Г., починал през 1888 г.) - автор на Imperial операта в Санкт Петербург, пееше около 20 години от втората вноска.

Биографски речник. 2000.