Енциклопедичен речник

Информационна система

Система за информационна дисплея - това е ... Какво представлява информационната дисплейна система?

дисплей sistemasovokupnost технически средства, за да се гарантира предоставянето на информация (например, по отношение на процеса, движението на превозни средства, резултатите от обработката на данни на компютър) във форма, подходяща за човешкото визуалното възприятие. Примери за показване на системна информация: индикатори, мнемонични диаграми, дисплеи, системи за оптична проекция. * * * ИНФОРМАЦИЯ SISTEMAOTOBRAZHENIYA дисплей система, набор от технически средства, за да се гарантира предоставянето на информация (напр., По този процес, движението на превозни средства, резултатите от обработката на данни на компютър) във форма, подходяща за човешкото визуалното възприятие. Примери за системи за показване на информация: индикатори, мнемонични схеми, дисплеи, системи за оптична проекция.

Енциклопедичен речник. 2009.