Мастило е ... Какво е мастило?
chern'ila (Ер 36: 18; 2Ioan 1: 12; 3Ioan 1: .... 13; 2Коринтяни 3: 3) (Cm живот.) - в древни времена са направени на сажди се смесва с вода, чрез добавяне на лепкава субстанция. ( виж стипендия)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.