Енциклопедичен речник

Международният съвет на научните съюзи

Международния съвет на научните съюзи - че ... Какво е на Международния съвет на научните съюзи?

Международен съвет на научните съюзи (ICSU), неправителствена научна организация, която обединява международни съюзи, национални научни институции и научни асоциации в точните и естествените науки. олово история от международната асоциация на академиите (основан през 1899 г. сред членовете - Петербург академия на науките). преструктуриран в 1918-19 до международния съвет за научни изследвания, 1931 - ICSU обединява над 20 международни научни организации и национално Нау . Cing институции от различни страни, които улесняват международни научни програми, научни конгреси и т.н. В системата ICSU функционира изследвания и специални комисии: .. Научен комитет за антарктически изследвания (SKTAR), изследване на водата (KOVAR), на околната среда (обхват) . и др Тя има консултативен статут към Икономическия и социален съвет, ЮНЕСКО, СЗО, ФАО и други Seat -. Париж

Collegiate речник, 2009 г.

.. <- 1 ->