Енциклопедичен речник

Обратна функция

Обратна функция - това е ... Какво е обратната функция?

обратна funktsiyafunktsiya, плати зависимостта, изразена чрез функцията. Например, ако от = е ( х ) - тази функция, променливата х , се разглежда като функция от ш х = φ ( у ) е обратна на тази функция у = е ( х ). Например,

от = х 3 . * * * КОНТАКТ FUNKTSIYAOBRATNAYA функции, функция, заден зависимостта, изразена чрез функцията. Например, ако у = е ( х ) - тази функция, променливата х , се разглежда като функция от в: х = J ( у ) е обратна на тази функция у = е ( х ). Например. х = обратна функция по отношение на ш = х 3 .

Енциклопедичен речник. 2009.