Биографична речник

Исак Белобаев

Исак Белобаев е ... Какво е Исак Белобаев?
Исак (Belobaev) - един старец, еретик поддръжник XVI век Матей Bashkina. Той бил качен в катедралата през 1553 г. от далечната пустиня на островите Соловецки; той беше защитен в катедралата от епископ Касиан от Раязан и за това, както казаха по онова време, беше подложен на небесното наказание: той беше парализиран. Исаак скоро след това "корема загуби".

Биографски речник. 2000.