Биографична речник

Job (светски свещеник Йоан)

Job (светски свещеник Йоан) - е ... Какво е за работа (светски свещеник Йоан)?
Job (светски свещеник Йоан): Благословен, е изповедникът на краля; в 1701, на погрешна денонсиране при справянето с Грегъри Talitsky, заточен в Solovetsky манастир, където е tonsured. Има прославят благочестиви дела си, че не иска да се върне, когато Петър Цар Велики го повика обратно, но се премества в Anzersky постница, която става игумен. Памет 6 март (вж. Филарет "Живот на светиите").

Биографски речник. 2000.