Биографична речник

Фьодор Калашников (Kalashnyk)

Фьодор Калашников (Kalashnyk) - това е ... Какво е Фьодор Калашников (Kalashnyk)?
Калашников или Kalashnik (Фьодор) - търговец, отворете смущаващи хора срещу Димитри аз и се изпълняват, заедно с един джентълмен Тургенев през 1605

Биографична речник. 2000.