Биографична речник

Kologrivov Елизабет V.

Kologrivov Елизабет V. - това ... Какво Kologrivov Елизабет V.?
Kologrivov Елизабет V. - писател (роден 1815), който пише под псевдонима Фан-Дим Нейните писания и преводи на "Voice-родната" (историята .. , 1843); "Божествена комедия от Данте Алигиери Inferno с есета Flaxman и италиански текст .." (в превод от италиански, с въведение и биографията на Данте г. Strukov, Санкт Петербург, 1842-1843 ;. препечатана в "европейски класици в Руската превод на" под редактирано от P. Weinberg, Л освобождаване, Петербург, 1875); ". Две фантом", роман (Петербург, 1842) "домакиня". ("Библиотека за четене", 1843, том 56)

Биографичен речник 2000.