Биографична речник

Ковалевски Владимир

Владимир Ковалевски - това ... Какво Ковалевски Владимир Иванович?
Ковалевски Владимир Иванович - държавник и финансист (роден през 1844 г.). Завършва в бившия селскостопански институт в Санкт Петербург; служи в Министерството на държавната собственост; отидете на Министерството на финансите, е назначен за директор на Департамента по произвежда и търговията, и от 1900 до 1902 година - зам.-министър на финансите, ръководителят на делата на търговията и индустрията. Той е председател на Имперското руско техническо дружество в Петроград. Печат: "Статистическата скица на млечното животновъдство в северната и средната зона на Европейска Русия" (1879 г., заедно с IO Левицки) и "Основи на културно-техническа обработка на сладко сорго" (1883). Под редакторите си Министерството на финансите издава компилации: "Производствените сили на Русия" (1896) и "Русия в края на деветнадесети век". (1900).

Биографски речник. 2000.