Граница - това е ... Какво е границата?

ГРАНИЦА и [. От латинските вар (limitis) - граница, границите, лимит] m пределната норма на употреба от литров консумация ... SMTH. A. внос на стоки. A. за сметка на бензин. Определете л. към началото л. лимит, -S, -S. лимит от N-ти курс на * * * лимит (френски LIMITE от латинските лимес - .. Разделителната граница) ..., на пределната ставка * LIMITLIMIT (френски LIMITE, от латинската дума ... липи - граница граница), пределната норма на

Collegiate речник, 2009 г.

.. <- 1 ->