Енциклопедичен речник

Линейна зависимост от

Линейна връзка - това е ... Какво е линейна връзка?

тип линеен zavisimostsootnoshenie С 1 ф 1 + с 2 ф 2 + ... + с п ф п = 0, където с 1 , с 2 , ..., с п - броят на които най-малко един ≠ 0 и ф 1 , ф 2 , ..., ф п - всички математически обекти, като вектори или функции. * ЛИНЕЙНИ ZAVISIMOSTLINEYNAYA зависимост, зависимост от формата C 1 ф 1 + C 2 ф 2 + ... + C п ф п = 0, където C 1 C 2 , ..., C п - броят на които е най-малко едно число 0 и ф 1 , ф 2 ... u n - всякакви математически обекти, например. вектори или функции.

Енциклопедичен речник. 2009.