Линеен език е ... Какво е линеен език?

линеен yazykto същото като езика на глухонемите. * * * LINEAR LANGUAGE LITERARY, същото като езика на жестовете ( вижте ЕЗИК НА GESTURES).

Енциклопедичен речник. 2009.