Енциклопедичен речник

Логически закон

Логически закон - това е ... Какво е най-логично закона?

zakonnazvanie логически закони, които са на базата на логически приспадане; логическа схема връзка Пропозиционални логика формула изразена обикновено значително (аксиома или теорема), където убедителни резултати от само един тълкуване включени в него и логически операции по същество не са свързани с действителната истинска "пълнеж" й изказвания. * * * ЛОГИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЗАКОНА, името на законите, които формират основата на логическото приспадане; логическа схема връзка Пропозиционални логика формула изразена обикновено значително (аксиома или теорема), където убедителни резултати от само един тълкуване на съставните логически операции и по същество не са свързани с действителната истинска "пълнеж" на нейните изказвания.

Енциклопедичен речник. 2009.