Енциклопедичен речник

Luchitskii Владимир

Luchitskii Владимир - че ... Какво е Luchitskii Владимир Иванович?

Luchitskii Владимир Иванович (1877-1949), геолог, академик на Украинската академия на науките (1945). Работи по петрографията на прекамбриона на Източноевропейската платформа. Учебникът "Петрографията" (1909, 6 ed., Том 1-2, 1947-49). * * * Владимир Luchitskaya IvanovichLUChITsKY Владимир Иванович (1877-1949), геолог, академик на Академията на науките на Украйна (1945 г.). Производството по петрография ( см. петрография) докамбрийски ( см. докамбрийски) Източна. -Европейска платформа. Учебникът "Петрографията" (1909, 1947-49).

Енциклопедичен речник. 2009.