M е ... Какво е M?

М [em], не. ; 1. w и вж. Четиринадесето писмо от руската азбука, обозначаващо съгласуван звук [m]. Горна част М. Малка // Горна. като условно съкращение. : метър (метри) 10 м. (десет метра) 150 м. (сто и петдесет метра). // Upot. като условно съкращение на думите: минута (минута). 1 м. (една минута). 30 м. (тридесет минути) // Lingua. Upotr. в условното намаление: мъжки. съществителните на m. 2. m. Съгласен звук [m], обозначен с това писмо. Мека назална м. * * * Mmarka на съветски самолети, разработена под ръководството на В.М. Мояшишев.

Енциклопедичен речник. 2009.