Енциклопедичен речник

Интензитет на магнитното поле

Интензитет на магнитното поле - това е ... Какво е силата на магнитното поле?

интензитета на магнитното поле ( Н ), за захранване характеристика на магнитното поле не зависи от магнитните свойства на средата. Във вакуума H съвпада (по отношение на SGS) с магнитна индукция V . В средата H определя приноса към магнитната индукция, която външните източници на полето дават. * * * МАГНИТНО ПОЛЕ НА МАГНИТНО ПОЛЕ ( Н ), характеристика на якост на магнитното поле, независимо от магнитните свойства на средата. В вакуум H съвпада (в CGS единици (cm-грам-вторият - система от единици)) (. cm магнитна индукция) с магнитна индукция B . В средата H определя приноса към магнитната индукция, която външните източници на полето дават.

Енциклопедичен речник. 2009.