Енциклопедичен речник

На кривите на намагнитване на

На кривите на намагнитване - това е ... Какво е криви на намагнитване?

krivyegraficheskoe изображение намагнитване зависимост на намагнитването на феромагнит от външни магнитни полета. Разграничаване първични криви намагнитване, криви цикличен remagnetization (статични хистерезисна крива) и на основната или смяна на криви (локус върховете симетричен вериги намагнитване обръщане). Чрез магнитизация кривите определят магнитните свойства на материалите (магнитна чувствителност, остатъчна магнитизация и т.н.).

* KRIVYENAMAGNICHIVANIYA намагнитване криви графично представяне на намагнитване ( см. намагнитване) феромагнит от външни магнитни полета. Разграничаване първични криви намагнитване, криви цикличен remagnetization (статични хистерезисна крива) и на основната или смяна на криви (локус върховете симетричен вериги намагнитване обръщане). Магнитните свойства на материалите (магнитна чувствителност, остатъчна магнитизация и т.н.) се определят от магнетизиращите криви.

Енциклопедичен речник. 2009.