Моята е ... Какво е моето?

Main, реката в Германия, правият приток на река Рейн. 524 км, зона на басейн 27, 2 000 км 2 . Средното количество вода е 170 m 3 / s. Намира се на 400 километра. На главния - gg. Вюрцбург, Франкфурт на Майн. * * * MAINMINE (Main), реката в Германия, десният приток на река Рейн. 524 км, зона на басейн 27, 2 000 км 2 . Средното количество вода е 170 m 3 / s. Намира се на 400 километра. На първо място - градовете Вюрцбург, Франкфурт на Майн.

Енциклопедичен речник. 2009.