Наконечник - това ... Какво накрайник?

накрайник (лат. Manipulus), подразделение на римския легион, имаше 60 -120 души. , беше кохорта. * * * MANIPULAMANIPULA (лат. Manipulus), подразделение на римския легион, имаше 60-120 души, включени в кохортата ( см. кохорта).

Енциклопедичен речник. 2009.