Жак Маритен - това е ... Какво е Жак Маритен?

Жак Маритен (Маритен) (1882-1973), френски религиозен философ, водещ представител на нео-томизма , В връщане към средновековния облик Маритен видях начин за преодоляване на моралната и социална хаоса, причинени, по негово мнение, новата пъти субективността във вярата (Лутер), помисли си (Декарт), чувствата (Русо). * * * Maritim ZhakMARITEN (Маритен) Жак (1882-1973), френски религиозен философ, водещ представител на нео-томизма ( см. томизма). В връщане към средновековния облик Маритен видях начин за преодоляване на моралната и социална хаоса, причинени, по негово мнение, новата пъти субективността във вярата (Лутер), помисли си (Декарт), чувствата (Русо).

Енциклопедичен речник. 2009.