Енциклопедичен речник

Марков Дмитрий Фьодорович

Марков Дмитрий Фьодорович - е ... Какво Марков Дмитрий Фьодорович?

Марков Дмитрий Fedorovich (1913-1990), литературен критик, славянски, Академик на СССР (1984). Сборникът е посветен на българската литература, законите на литературния процес на ХХ век. в литературата на славянските народи, теорията за социалистическия реализъм. * * * Дмитри Марков FedorovichMARKOV Дмитри (б. 1913), руска литература, славянски, академик на СССР (1984 г.). Изданията са посветени на българската литература, законите на литературния процес на 20 век. в литературата на славянските народи.

Енциклопедичен речник. 2009.