Murrumbidgee - това е ... Какво е Murrumbidgee?

Murrumbidgee (Murrumbidgee), река в югоизточната част на Австралия, десен приток на река Мъри. 2172 km, площта на басейна на 165 хил. Km 2 . Произходът в австралийски Алпи скоростта на основната приток -..... р Lachlan среден поток от 77 m 3 / S Сток регулация (резервоар Barrindzhak и ВЕЦ) се използва за напояване в долното течение на неправилна доставка * MARRAMBIDZHIMARRAMBIDZHI (.. Murrumbidgee), река в югоизточната част на Австралия, десен приток. Мъри ( см. SAXS). 2172 km, площта на басейна на 165 хил. км 2 . Исто ки в австралийски Алпи главен приток - .. R Лачлан (. cm Лачлан) Средна скорост на потока от 77 m 3 / S Стоук регламентирано (. vdhr Barrindzhak и HPS) Използва се за ... . В долното течение на напояване неправилна доставка

Collegiate речник, 2009 г.

.. <- 1 ->