Matejka Yindrzhik - това ... Какво Matejka Yindrzhik?

Matejka Yindrzhik (matiegka) (1862-1941), чешки антрополог. Основните работи по краниологията, соматологията и антропологията на хората от късния палеолит в Чехия и Словакия.

Енциклопедичен речник. 2009.