Максималната стойност е ... Какво представлява максималната стойност?

ИЗРАЗЕНИЕ [te], -i; Добре. [от лат. осъждение - мнение, преценка] Изказването на морализираща природа. Кажете максималните стойности. Замърсено с smb. максими. Представете готови изречения. * * * Maxim (латински sententia -. Идеята, казвайки изречението), 1) мнението на сентенцията, кратък казва морализаторски характер ( "Опознай себе си"). 2) присъдата на военния съд в Русия през 1720-1917 г. 3) Остаряло името на решението, присъдата.

Енциклопедичен речник. 2009.