Посредник е ... Какво представлява посредник?

медианта (от pozdnelat медианите -. Разположен в средата), III етап модален мащаб, характеризиращи голяма или малка на наклона си, както и акорд на етап III (Mus). основен или незначителен. В зависимост от контекста, тя може да има функция на тонизиращо или доминиращо. * * * MEDIANTAMEDIANTA (от pozdnelat Медианите -. Намира се в средата), в музиката - акорд на сцената III майор (. виж MAJOR) или незначително ( виж Мала (в музиката).) , В зависимост от контекста, има функцията на тоник ( см. TONIC) или господстващо ( см. господстващо (музика)).

Енциклопедичен речник. 2009.