Медиаторът е ... Какво представлява медиатор?

MEDIATOR -a; м. [от лат. посредник - посредник] 1. Тънка пластина (кост, целулоид и т.н.) със заострен край, която служи за извличане на звуци от някои струнни музикални инструменти; перестата. Играйте като посредник. 2. Книга. Лице или държава, действаща като посредник между страните. Укрепване на позицията на медиатора. Медийни, на-та, на-та. (2 цифри). Изпълнява медийна роля. * * * същият като плелер. * * * MEDIATORMEDIATOR, същото като plectrum ( вижте PLEX).

Енциклопедичен речник. 2009.