Енциклопедичен речник

Менелай на Александрия

Менелай на Александрия - е ... Какво е Менелай на Александрия?

Менелай Александрия (I-II сто.), Древногръцки математик и астроном. Работи по сферична геометрия и тригонометрия ("Сферична", Книга 1-3). * * * Менелай Александрий МЕНЛИЙ от Александрия (1-2 см.), Древногръцки математик и астроном. Работи по сферична геометрия и тригонометрия ("Сферична", Книга 1-3).

Енциклопедичен речник. 2009.